Privacy Statement

Home Privacy Statement

Bèta Recruitment BV is een technisch recruitment bureau. Bèta Recruitment BV hanteert een stringent privacy beleid, welke geheel voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij beschermen de privacy van de gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en behandelen deze informatie altijd vertrouwelijk.

Hieronder kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Gebruik van uw gegevens

Indien u zich via de website bij Bèta Recruitment BV inschrijft (www.beta-recuitment.nl, worden uw gegevens in een goed beveiligde database verwerkt.

Deze database wordt uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:

Wij kunnen u snel en efficiënt vinden als zich een passende vacature voordoet.

Indien u in dienst van Bèta Recruitment BV werkt of via Bèta Recruitment BV wordt bemiddeld naar een nieuwe werkgever, worden uw gegevens in deze database beheerd. Met behulp van de database kunnen wij u voorstellen bij onze opdrachtgevers, door middel van een curriculum vitae met toelichting. Dit wordt uitsluitend na uw toestemming gedaan.

2. Gegevensverwerking en beveiliging

Bèta Recruitment BV is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de op deze internetsite verkregen persoonsgegevens en geeft uitsluitend inzicht in deze gegevens aan het management van Bèta Recruitment BV. het management bestaat uit één persoon t.w. H.J. van Rooijen (Privacy Officer).

Bèta Recruitment BV heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of verlies.

3. Verstrekken gegevens aan derden

Bèta Recruitment BV verstrekt gegevens aan opdrachtgevers zoals onder

punt 1 omschreven. Bèta Recruitment BV is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze opdrachtgevers. Bèta Recruitment BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde opdrachtgevers, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven. Bèta Recruitment BV zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

4. Cookies

Lees ons cookiebeleid.

Verwijderen gegevens

Indien u uw registratie wilt laten verwijderen kunt u een e-mailbericht sturen naar info@beta-recruitment.nl met het verzoek uw persoonsgegevens te verwijderen.